รายชื่อผู้ที่สั่งซื้อ ประจำ week

รายชื่อผู้ที่สั่งซื้อ ประจำ week (เฉพาะที่ยืนยันการโอนเรียบร้อย) และจะมี Tracking Number ต่อท้าย เมื่อมีการส่งของเรียบร้อย

หากท่านได้รับ หมายเลข EMS แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่นี่ โดยปกติ ถ้าอยู๋ในเขตกรุงเทพ ของจะถึงบ้านท่านภายใน 1-2 วัน ต่างจังหวัด 2-3 วัน http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx โดยจะมีสถานะล่าสุด เพื่อให้สามารถ เช็คได้ว่าของจะมาส่งเมื่อไหร่ Out of delivery แปลว่า บุรุษไปรษณีย์กำลังไปส่งของ Closed House แปลว่า บุรุษไปรษณีย์ไปส่งของ แล้วไม่มีผู้รับ Carded แปลว่า บุรุษไปรษณีย์ไปส่งของมากกว่า 1 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้รับ เลยให้ใบแจ้ง เพื่อไปรับที่ไปรษณีย์ ซึ่งหากไม่มีการตีกลับ ทางเราไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับ รบกวนไปรับที่ไปรษณีย์ โดยการนำใบรับไป หรือ แจ้งหมายเลข EMS ที่เราให้ไปครับ

หลัง ๆ ผมไม่ค่อยว่างอัพเดท เลข EMS ในนี้ รบกวนเปิดดูในเพจนะครับ หรือ ส่ง line มาหาก็ได้
facebook : https://www.facebook.com/luckysurecom
Line : darklite

ส่งของรอบ 30/03/2015

 1. ประไพพร  พรหมศรี (3เดือน)
 2. ประภาพร พรหมมา(1เดือน)

ส่งของรอบ 23/03/2015

 1. ศิริลักษณ์ อุ่มพิมาย(1เดือน)
 2. ระวีวรรณ เพ็งน้อย(2เดือน)

ส่งของรอบ 16/03/2015

 1. อัฐภิญญา บุญเลิศ (1เดือน)
 2. สุชารัตน์จงแก้ว (1เดือน)

ส่งของรอบ 9/03/2015

 1. สวยสม บริสุทธิ์ (1เดือน)
 2. มานา  วินิจสัย (1เดือน)
 3. นันท์ ทิพวัน (1เดือน)

ส่งของรอบ 2/03/2015

 1. นภาพร มะโนธรรม  (3เดือน)
 2. สุกัญญา ทองสุข (1เดือน)
 3. ปริญญา พรมสู  (1เดือน)

ส่งของรอบ 23/2/2015

 1. สุทัชชา ชายะพันธ์ (1เดือน)
 2. ประภาพร พรหมมา (1เดือน)
 3. ศิริลักษณ์  อุ่มพิมาย (1เดือน)

ส่งของรอบ 16/2/2015

 1. ปัทมา บุญประเสริฐ  (2เดือน)
 2. เครือวัลย์ แจ้งอรุณ  (1เดือน)

ส่งของรอบ 9/2/2015

 1. มานา  วินิจสัย  (1เดือน)
 2. รุชิญา จีนเกา (1เดือน)
 3. อัฐภิญญา บุญเลิศ (1เดือน)
 4. พรพรรณ บัวเขียว(1/2เดือน)
 5. ปกรณ์ ดำสำราญ (1/2เดือน)

ส่งของรอบ 2/2/2015

 1. อรุณ ชัยพันธ์ (2 เดือน)
 2. ประภาพร พรหมมา(1เดือน)
 3. สุมาลี  ผลไพบูลย์ (2เดือน)

ส่งของรอบ 26/1/2015

 1. สุนิษา ปล้องอ่อน (1เดือน)EL781661031TH
 2. ทวี  บางเมือง (1เดือน)EL781661028TH

ส่งของรอบ 19/1/2015

 1. ณภัทร ไชยชนะ (1/2เดือน) EL781618740TH
 2. กนกพร ทิพวัน (1เดือน) EL781618767TH
 3. อัฐภิญญา บุญเลิศ(1เดือน) EL781618775TH
 4. ศิริลักษณ์ (1เดือน) EL781618753TH

ส่งของรอบ 12/1/2015

 1. มานา วินิจสัย (1เดือน) EL280495060TH
 2. ประไพพร  (4 เดือน) EL280495087TH
 3. ระวีวรรณ เพ็งน้อย (2 เดือน) EL280495056TH
 4. วันเพ็ญ ทันใจ (1เดือน) EL280495073TH
 5. เกียรติชัย จิตต์สายชล (1เดือน) EL280495042TH

ส่งของรอบ 4/1/2015

 1. สุทัชชา (1เดือน) EL798859047TH

ส่งของรอบ 15/12/2014

 1. เกียรติชัย จิตต์สายชล (1เดือน)  EL799317484TH
 2. ทวี งามดี(1เดือน) EL799317419TH
 3. ศศิธร เพ็ญกุศล (1เดือน)  EL799317524TH
 4. สิริมา ช่วยเหลือ(1เดือน)  EL799317475TH
 5. มานา  วินิจสัย(1เดือน)  EL799317569TH
 6. วันเพ็ญ ทันใจ (1เดือน) EL799317609TH
 7. ศิริลักษณ์  อุ่มพิมาย (1เดือน) EL799317515TH

ส่งของรอบ 8/12/2014

 1. วิมลตรา จันทร์ดาหอม(1 เดือน)EL280431299TH
 2. lสิริยาภรณ์ (2เดือน)EL280431308TH
 3. อัญชลี เหมือนด้วง (2เดือน) EL280431285TH

ส่งของรอบ 1/12/2014

 1. จิรภา. เงินเชื้อ (1/2เดือน) EL799198773TH
 2. สุทัชชา ชายะพันธ์ (1 เดือน) EL799198760TH
 3. ปัทมา บุญประเสริฐ (1 เดือน) EL799198756TH
 4. รุชิญา จีนเกา (1/2เดือน) EL280471457TH

ส่งของรอบ 24/11/2014

 1. (1 เดือน)

ส่งของรอบ 17/11/2014

 1. ศศิธร เพ็ญกุศล (1 เดือน) EL798604064TH
 2. สิริมา ช่วยเหลือ (1 เดือน) EL798604081TH
 3. มานา  วินิจสัย (1 เดือน) EL798604047TH
 4. กมลชนก ชาวนาวงษ์ (1 เดือน) EL798604078TH

ส่งของรอบ 10/11/2014

 1. ณัฐชา เบี้ยวเก็บ (1 เดือน) EL798535576TH
 2. เกียรติชัย จิตต์สายชล (1 เดือน) EL798535562TH
 3. ศิริลักษณ์ อุ่มพิมาย (1 เดือน) EL798535580TH

ส่งของรอบ 03/11/2014

 1. ประไพ กระจ่างศรี(1 เดือน) EL781496459TH
 2. ลัดดาวัน แซ่ลี้ (1/2เดือน) EL781496459TH
 3. ระวีวรรณ เพ็งน้อย (3 เดือน) EL781496462TH
 4. Wanda forde (3 เดือน) EE130108732TH
 5. ภัณฑิรา ศรีเดือน (1 เดือน) EL781496476TH
 6. เครือวัลย์ แจ้งอรุณ (1 เดือน) EL781496493TH
 7. รุชิญา  จีนเกา (1 เดือน) EL781496480TH

ส่งของรอบ 27/10/2014

 1. สุณิสา บุญเที่ยง (1/2เดือน) EL280384470TH
 2. ธนิดา บุญมาสอน (1 เดือน) EL280384497TH
 3. สุทัชชา ชายะพันธ์ (1 เดือน) EL280384506TH
 4. ทวี (1 เดือน) EL280384443TH

ส่งของรอบ 20/10/2014

 1. พัฒญา ปัญญาสาร (1/2เดือน)EL442177438TH
 2. มานา  วินิจสัย(1 เดือน)EL442177441TH

ส่งของรอบ 6/10/2014

 1. ปัทมา บุญประเสริฐ (1 เดือน) EL442107499TH
 2. ศิริลักษณ์  อุ่มพิมาย  (1 เดือน) EL442107471TH
 3. วันเพ็ญ   ทันใจ (1 เดือน) EL442107485TH
 4. เกียรติชัย จิตต์สายชล (1 เดือน) EL442107468TH

ส่งของรอบ 29/09/2014

 1. มานา  วินิจสัย(1 เดือน) EL655002373TH
 2. อรวรรณ สนิท(1/2เดือน) EL655002342TH
 3. กัญญารัตน์ สมบูรณ์(1 เดือน) EL655002360TH
 4. อรุณ (1 เดือน) EL655002356TH

ส่งของรอบ 22/09/2014

 1. วิภาดา เงินเชื้อ (1/2เดือน) EL152303455TH
 2. ณัฐชา เบี้ยวเก็บ (1/2เดือน) EL152303469TH
 3. รุชิญา  จีนเกา (1/2เดือน) EL152303438TH
 4. ทวี   งามดี (1เดือน) EL152303438TH
 5. ณัฏฐกานต์ สุดทวี (1เดือน) EL152303441TH

ส่งของรอบ 8/09/2014

 1. สุชารัตน์ จงแก้ว (1เดือน) EL440739419TH
 2. สิริมา ช่วยเหลือ(1เดือน) EL440739405TH
 3. วิมลตรา จันทร์ดาหอม (2เดือน) EL440739436TH
 4. กัลยา เกิดเเสงสุริยงค์(1เดือน) EL440739422TH
 5. รสรินทร์ หนูฉิม(1เดือน) EL440739422TH

ส่งของรอบ 1/09/2014

 1. ประไพพร  พรหมศรี(3เดือน)EK510345631TH
 2. มานา  วินิจสัย(1เดือน) EK510345565TH
 3. สุทัชชา ชายะพันธ์(2เดือน)EK510345574TH
 4. ศิริลักษณ์  อุ่มพิมาย(1เดือน) EK510345588TH
 5. บูรพ์ทิศา บุญมี(ยาหยุด1เดือน) EK510345605TH
 6. ปัทมา บุญประเสริฐ (1เดือน)EK510345628TH
 7. เกียรติชัย จืตต์สายชล(1เดือน)EK510345591TH
 8. อัฐภิญญา บุญเลิศ (2เดือน) EK510345614TH

ส่งของรอบ 25/08/2014

 1. จุรีพร จำเริญ(1เดือน)
 2.  รุชิญา  จีนเกา(1เดือน)

ส่งของรอบ 18/08/2014

 1. ปรารถนา จันทร์สวน (1เดือน) EL280143315TH
 2. แดง เพ็งน้อย (1เดือน) EL280143332TH
 3. ระวีวรรณ เพ็งน้อย (1เดือน) EL280143332TH
 4. จิรภา เงินเชื้อ(ครึ่งเดือน) EL280143292TH
 5. กัญญารัตน์ สมบูรณ์ (1เดือน) EL280143275TH
 6. กมลชนก ชาวนาวงษ์ (1เดือน) EL280143289TH
 7. ทิพจุฑา เข็มทอง(ครึ่งเดือน) EL280143301TH
 8. การิน ประดิษฐขำ (1เดือน) EL280143261TH
 9. เสาวคน (2เดือน) EL280143329TH

ส่งของรอบ 04/08/2014

 1. รสสุคนธ์ รุ้งแสงทอง(1เดือน) EK510304040TH
 2. Rosiel G. Mindanao(1เดือน) EK510304022TH
 3. บูรพ์ทิศา บุญมี(1เดือน) EL2801112009TH
 4. ณัชชนม์ ปานสอาด(1เดือน) EL280111992TH
 5. พิมลรัตน์ คำพะนาง(1เดือน) EK510304036TH
 6. อรอุมา รักจ้อย (2เดือน) EK510304019TH

ส่งของรอบ 21/07/2014

 1. ปรียนันท์. ฐิติชัยรัตน์ (ครึ่งเดือน) EL441130329TH
 2. วันเพ็ญ ทันใจ (2เดือน) EL441130292TH
 3. วันนา ทันใจ (ครึ่งเดือน) EL441130292TH
 4. การิน ประดิษฐขำ (1เดือน) EL441130315TH
 5. เกียรติชัย จิตต์สายชล (1เดือน) EL441130332TH
 6. รสรินทร์ หนูฉิม (1เดือน) EL441130301TH
 7. ศิริลักษณ์  อุ่มพิมาย (1เดือน) EL441130346TH

ส่งของรอบ 21/07/2014

 1. รจนา ไชยเทศ (1เดือน) EL279786547TH
 2. รุชิญา  จีนเกา (1เดือน) EL279786533TH
 3. สุมาลี  ผลไพบูลย์ (2เดือน)

ส่งของรอบ 14/07/2014

 1. อัฐภิญญา บุญเลิศ(1เดือน)EL175554607TH
 2. บุญพิชชา สีหาพุธ(1เดือน)EL175554598TH

ส่งของรอบ 07/07/2014

 1. ประจวบ ผามั่น (1เดือน) EL043134150TH
 2. จิรภา  เงินเชื้อ (1เดือน) EL043134163TH
 3. วิไลลักษณ์  วันยาเล  (1เดือน) EL043134177TH
 4. ระวีวรรณ เพ็งน้อย (2เดือน) EL043134146TH
 5. เกรียงไกร สุขสถิตย์ (1เดือน) EL043134185TH

ส่งของรอบ 30/06/2014

 1. (2เดือน) EL279804081TH
 2. มานา   วินิจสัย (2เดือน) EL279729757TH
 3. ปัทมา บุญประเสริฐ (1เดือน) EL279729765TH
 4. ศิริตา ภู่สาย (ยาลดครึ่งเดือน ยาหยุดครึ่งเดือน) EL279729743TH
 5. พิมลรัตน์ คำพะนาง (1เดือน) EL279729730TH
 6. วันเพ็ญ และ วันนาทันใจ (1เดือน) (ครึ่งเดือน)  EL279729712TH
 7. อรอุมา รักจ้อย (1เดือน) EL279729726TH

ส่งของรอบ 23/06/2014

 1. วันเพ็ญ ทันใจ(ครึ่งเดือน) EL110692927TH
 2. กัญญารัตน์ สมบูรณ์  (1เดือน) EL110692961TH
 3. ประไพพร พรหมศรี (3 เดือนและยาหยุด 1 เดือน) EL110692887TH
 4. เครือวัลย์ แจ้งอรุณ (2เดือน) EL110692935TH
 5. เกียรติชัย จิตต์สายชล(1เดือน) EL110692958TH
 6. ศิริลักษณ์ อุ่มพิมาย (ยาลด 1 เดือน/ยันฮีกลูต้าแคป 500 – 620บาท / บิวตี้สกิลวิตอีเจล 220) EL110692873TH
 7. การิน ประดิษฐขำ(1เดือน) EL110692944TH
 8. จันทร์จิรา ช้างสกุล(1เดือน) EL110692913TH
 9. รินดา ศรีบุรินทร์ (1เดือน) ** ส่งผิด ส่งอีกครั้ง EL110692895TH
 10. ปณิธิ เกษมทะเล (1เดือน) EL110692900TH

 

 • BB

  จำนวนเงินที่ต้องโอนคือ 1000บาทถ้วนใช่มั้ยคะ?

  • admin

   ใช่ครับ

 • Atsawin Khumphaiphuan

  พี่ค่ะ ชุติกาญจน์ สิงห์ลอที่สั่งซื้อยาสามเดือน รวมยาหยุด1เดือน คือว่ายา ลังกษณะไม่เหมือนกัน ไม่ทราบว่าทาน อย่างไรค่ะ ช่วยดูแฟ้มประวัติหน่อยค่ะ

  • Admin

   ทานตัวที่มีชื่อก่อนครับ แล้วต่อด้วย อีกอัน อันสุดท้ายเขียนว่ายาหยุด